wtorek, 2 sierpnia 2011

Rodzinne podobieństwo

Jenny, Kulka, DJ
 
DJ, Jenny, Kulka

KULKA jest mamą JENNY i DJa
JENNY jest córką KULKI z pierwszego miotu i starszą półsiostrą DJa
DJ jest synem KULKI i młodszym półbratem JENNY
 -----------------------
KULKA is a mother of JENNY and DJ
JENNY is a KULKA's daughter of the first litter and the older half-sister of DJ 
DJ is a KULKA's son of the second litter and younger half-brother of JENNY